ZANGLESSEN

YVONNE HONINGS


Als logopediste luister ik altijd naar hoe de stem zich het prettigst voelt. Zoals een zangpedagoog, met conservatorium achtergrond, voornamelijk liedjes zal uitdiepen, probeer ik juist de stem in al zijn eigenheid en eigenaardigheid tot zijn recht te laten komen zonder dat je daar jezelf geweld mee aan doet.

Zo kan het ook voorkomen dat sommige technieken oefenen met een wat onervaren zanger(es) op een moment niet verstandig kan zijn omdat de grens tussen het juist gebruiken van de stem en het ongezond gebruiken van de stem, te dun is, waardoor het te makkelijk fout kan gaan.

In de loop van de tijd heb ik verschillende mensen in mijn praktijk gehad met ernstige stemproblemen die op een andere plek zangles hadden gehad. Het is dus altijd zaak, ook als je niet bij mij op zangles komt, kritisch te zijn als het om zanglessen gaat.